f i k t i v

Architektur GmbH

Umbau EFH Gladiolenweg, Z├╝rich

Baubeginn, August 2015